Tình bỗng khói sương

Posted: 24/08/2011 in Âm Nhạc, Bảo Yến, Phạm Anh Dũng, Phạm Ngọc, Thơ

 
Thơ: Phạm Ngọc
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Bảo Yến
Hòa Âm: Quốc Dũng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.