Đêm uống rượu rừng sâu

Posted: 27/08/2011 in Châu Thạch, Thơ

Châu Thạch

Đêm uống rượu, rừng sâu đêm uống rượu
Giữa thâm u không có tiếng hổ gầm
Vượn không hú và gà không thấy gáy
Chim có nghe rơi rớt mấy thanh âm.

Đêm uống rượu, rừng sâu đêm uống rượu
Đá bày khô suối đỏ vũng trâu dầm
Bóng chị Hằng lặng tắm mất biệt tăm
Còn đâu nữa nai vàng bên mé nước.

Ta cạn chén khóc rừng dày thuở trước
Đã hoang tàn còn trơ gốc xác xơ
Những thân cây choàng mấy cánh tay hờ
Nay rợp bóng hình ma trong tâm tưởng.

Ta cạn chén khóc cho điều khó tưởng
Rừng phong lan soi bóng dưới dòng trong
Hương thơm bay ngào ngạt ánh trăng rằm
Nay trong gió chỉ nghe mùi lá mục.

Ta cạn chén cho bao điều uẩn khúc
Những thương đau của từng mảng đại ngàn
Rượu cứ vơi và nước mắt cứ tràn
Khóc, khóc hộ cho những bầy hoang thú

Chúng tiệt giống, và lưu vong chốn ngụ
Quê hương xanh rên xiết dưới đường cưa
Dưới súng săn, bẩy sắt cướp không chừa
Đến loài nhỏ như từng con rắn, rít.

Ta đập chén khóc tương lai mờ mịt
Một ngày kia rừng vùng dậy trả thù
Trời trong xanh sẽ tối xuống mịt mù
Nước muôn ống đầu nguồn tuôn xối xả.

Ngàn vạn tiếng ma rừng cười ha hả
Khắp thế gian lặng dưới đáy thủy triều
Trời trên cao chụp xuống lửa hồng thiêu
Và nhân loại thấy màu xanh báo oán .

Đêm uống rượu, rừng sâu đêm uống rượu ./.

Châu Thạch
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.