Dạ quỳnh hương

Posted: 28/08/2011 in Âm Nhạc, Hoàng Ngọc Quỳnh Giao, Phạm Anh Dũng, Thơ, Trần Thái Hòa

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Hoàng Ngọc Quỳnh Giao
Tiếng hát: Trần Thái Hòa
Hòa Âm: Tùng Châu
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.