Bóng chiều

Posted: 03/09/2011 in Âm Nhạc, Quỳnh Lan, Vĩnh Điện

 
Nhạc và lời: Vĩnh Điện
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.