Ðêm, đi bắt sò ở biển Coronado | Tịch tịch một hư không…

Posted: 04/09/2011 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân

Ðêm, đi bắt sò ở biển Coronado

Tặng anh chị Nguyễn Trường

Ðội trên đầu trời cao
Ðạp dưới chân biển rộng
Sóng đẩy tình ta chao
Ðá nghiêng bờ bến động.

Ta trầm mình dưới nước
Ðêm khuya lắc khuya lơ
Những con sò trắng mướt
Cắm đời dưới cát tơ.

Em đi riêng một cõi
Nước vỗ trắng bàn chân
Tóc bay tung bóng tối
Bãi xa chợt hóa gần.

Ngọn đèn chưa soi thấu
Trái tim cất trong bờ
Ta nằm lăn dưới nước
Sóng bủa bạc đầu thơ.

Ôi, Coronado
Ðêm khuya lắc khuya lơ
Ta trầm đời dưới biển
Trời tháng tám, mùa sò…

 

Tịch tịch một hư không…

Em trần truồng kiếp hoa
Treo giữa đời thơ ta
Bốn phương là ngôn ngữ
Rơi xuống cõi lòng tà.

Ta phiến núi chân rừng
Em lượn sóng lưng biển
Tịch tịch một hư không
Dẫn tình đi bất biến.

Cởi tung vần điệu cũ
Đôi vú chữ phau phau
Em nằm trong giấc ngủ
Lõa thể vẫy chào nhau…

Escondido, 03/04/2011

Phạm Hồng Ân
nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.