Cõi thiên đường

Posted: 07/09/2011 in Âm Nhạc, H'Zina Bya, Mai Phạm

 
Nhạc và lời: Mai Phạm
Tiếng hát: H’ZINA BYA
Hòa âm: Minh Mẫn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.