Nhớ mẹ ta xưa

Posted: 09/09/2011 in Âm Nhạc, Quỳnh Lan, Văn Sơn Trường, Vương Đức Lệ

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Vương Đức Lệ
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.