Lời ru

Posted: 13/09/2011 in Âm Nhạc, Lương Túy Vân, Mai Phạm, Thơ, Triệu Yên

 
Nhạc: Mai Phạm
Thơ: Lương Túy Vân
Tiếng hát: Triệu Yên
Hòa âm: Minh Mẫn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.