Những con chim mù

Posted: 24/09/2011 in Âm Nhạc, Hoàng Minh Châu, Ngọc Huy, Thơ, Đỗ Thất Kinh

 
Nhạc và lời: Đỗ Thất Kinh
Phỏng ý thơ Hoàng Minh Châu
Tiếng hát: Ngọc Huy
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.