Dáng thơ

Posted: 30/09/2011 in Âm Nhạc, Dáng Thơ, Hư Vô, Nhật Thanh, Thơ

 
Thơ: Hư Vô
Nhạc: Dáng thơ
Tiếng hát: Nhật Thanh
Nguồn: Hư Vô gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.