Lục bát lên cơn

Posted: 03/10/2011 in Thơ, Thương Tử Tâm

Thương Tử Tâm


Amore by Rubens Fogacci

Hồng Diễm ơi tao yêu mầy
nhát dao chém ngọt máu đầy phố mưa
dưới tường tao đứng vẽ bùa
gọi mày phách lạc hồn xiêu trở về
đánh chuông từ cõi u mê
đọc kinh nhật tụng anh thề yêu em
còn dòng máu cuối sắp im
tao thân bị đốn xuống thềm phơi mưa
còn mưa còn mưa còn mưa
còn hơi thở cuối còn chưa quên mầy

Hồng Diễm ơi chuyến đời nầy
đi đâu hồn cũng theo mầy dựa nương

Thương Tử Tâm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.