Mưa

Posted: 03/10/2011 in Âm Nhạc, HTNX, Ngô Hữu Hùng, Quỳnh Lan, Thơ

 
Nhạc: Ngô Hữu Hùng
Thơ: HTNX
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.