Les feuilles mortes – Ngàn lá chết

Posted: 04/10/2011 in Âm Nhạc, Chân Phương, Jacques Prévert, Joseph Kosma, Nam Dao, Nguyễn Trọng Khôi, Thơ

 
Thơ: Jacques Prévert
Nhạc: Joseph Kosma
Lời việt: Nam Dao
Đọc thơ tiếng Pháp: Chân Phương
Phối âm và hát: Nguyễn Trọng Khôi
Nguồn: Nguyễn Trọng Khôi gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.