Vọng cổ bên sông

Posted: 08/10/2011 in Lâm Hảo Khôi, Thơ

Lâm Hảo Khôi
Gởi Thương Tử Tâm

Tháng chạp lui ghe về cố quận
Chống ngọn sào cầm cự sóng tràn lên
Chở ghe không mà khẵm lừ sau lái
Ta về, sông nước đứng hai bên

Sông dài, bạn ta. Đêm ngủ nóp
Mắt nâu bén gió lập đông về
Tưởng chạm bàn tay hơi mới ấm
Mà lửa người bay đỏ bốn bề

Phải nốt ruồi thương phu trích lệ
Chém quân ta gẫy một tay chèo
Phơi giữa trường giang ma một bóng
Mũi tên người xé gió bay theo

Ghe nằm gối đầu trên sóng nước
Ta gối đầu lên đôi chiếu bông
Xưa có kẻ sông dài lận đận
Cắm sào ca vọng cổ bên sông

Tháng chạp lui ghe về cố quận
Nhan sắc người xao động chiếu hoa
Vói theo hơi rượu tay người rót
Là vỡ tan thây một chén ngà

Lâm Hảo Khôi
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.