Chuồn chuồn

Posted: 09/10/2011 in Thơ, Trần Thị LaiHồng

Trần Thị LaiHồng
Viết về Mạ, 1992

Có những sợi chân tơ
buộc hờ đời cọng cỏ
để mặc gió đong đưa
lửng lơ tờ cánh mỏng
tận đáy mắt cầu vồng
mộng càn khôn thu hẹp

Tháng bảy nhớ heo may
đường bay chừ vạn dặm
nẻo về xa thăm thẳm
dẫu đậm nắng thưa mưa
điệu đàn xưa đã lỡ
còn vang mãi âm thừa
nghìn xưa còn tiếc nhớ
nghìn sau thôi mưa mau
vui buồn nương chốn đậu
dâu bể đổi thay rồi
cõi đời đau sinh tử
lòng chẳng lụy thực hư
phù du chừ phận mỏng
nặng ân sâu đức dày

Xin mây trời xuống thấp
cho đất bằng vươn cao
vào Đông chồi nẩy lộc
đơm một đoá Hoa Đào
lượng đời nào có chật
lòng mở hội Xuân vào
Hải triều trào vô lượng
cõi hạc cùng tiêu dao

Trần Thị LaiHồng
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.