Ghẹo Phạm Thiên Thư

Posted: 12/10/2011 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh
Kỷ niệm ngày cụng ly với Phạm tiên sinh trên đường Lý Chính Thắng tức Yên Đỗ cũ, nơi họ Phạm vừa mở tiệm hớt tóc vừa nấu rượu bỏ mối


Thi sĩ Phạm Thiên Thư

Rượu Phạm Thiên Thư
Thơ Bùi hiền sĩ
Một chén càn khôn
Đất trời túy lúy

Tưởng huynh tên thị
Nên mới vào chùa
Dè đâu tửu sắc
Cũng ghiền nam mô

Huynh giữ một bồ
Chứa toàn thịt chó
Ta giữ bồ kia
Chứa toàn tín nữ

Vì huynh quân tử
Như Nhạc Bất Quần
Ta đành tiểu tử
Như Điền Bá Quang

Tiếu ngạo cung đàn
Một gian lều cỏ
Huynh mới bẻ gươm
Ta còn mãi võ

“Đoạn trường” hai chữ
Huynh ngâm nát lòng
“Vô thanh” đâu chứ
Cửa thiền huynh trông

Ta con nhà tông
Giống lông giống cánh
Quen ngủ chiếu rơm
Dùng cơm khổ hạnh

Gặp chiều mưa lạnh
Chén tạc chén thù
Đem thơ tặng Phạm
Đếch cần thiên thư!

Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.