Ngọc Hoàng thị sát Giao Châu

Posted: 12/10/2011 in Thơ, Đạt Nhân
Thẻ:

Đạt Nhân
Họa 10 bài XEM HÁT BỘI của Phan Đắc Lữ

Họa bài 1.

Ta ngồi trên trướng đã bao lâu
Đôi mắt mờ đeo kiếng đủ màu
Đâu thấy lời hay trang sử trước
Nào hay ý đẹp lớp người sau
Vi hành bớt chuyện dân đưa đón
Thăm viếng bỏ công lính chực chầu
Để biết nhân tình qua thế sự
Mà theo học hỏi nếp trời Âu

Họa bài 2.

Tình nhà nợ nước nặng hai vai
Hào kiệt ruỗi dong lã gót hài
Quan lớn họp hàng nghe lải nhải
Dân đen cặn cụi khổ dài dài
Người ranh khéo léo bu cơm áo
Kẻ nịnh cúi lòn bám phẩm đai
Ta chẳng biết dân đang khổ sở
Tham quan níu trụ, cố leo đài

Họa bài 3.

Vi hành ta lén gặp đồng bào
Mới biết dân lành khổ biết bao
Không thế, không thân chen chỗ thấp
Cậy quyền, cậy chức chiếm ngôi cao
Trời lầm che chở phường buôn chúng
Đất lỡ bao dung lũ bám trào
Ta đến tận nơi đà thấy rõ
Loạn đời, loạn đạo, mất thanh tao

Hoại bài 4.

Chẳng cần bằng cấp cũng làm quan
Quan trước, học sau hợp1 rõ ràng
Thưở trước thứ dân đi ở đợ
Bây giờ trưởng giả học làm sang
Bưng tai thiên hạ điều hư thật
Bịt mắt bàng dân chuyện trái ngang
Miệng rỗi, luật rừng, tay cướp cạn
Hồ đồ, hống hách lại huyênh hoang

[1] hợp thức hóa

Họa bài 5.

Cục diện chiến tranh đã kết hồi
Buồn khi khói lửa buổi ngừng sôi
Tham gia kháng chiến lừng công trận
Tham nhũng hòa bình chiếm mất ngôi
Doanh trại binh nhung chia chác ráo
Đất đai quân tướng xí phần rồi
Xưng công chiến thắng, giành phần thắng
Dân chúng bất bình cũng chịu thôi

Họa bài 6.

Hữu thường che lấp bóng vô thường
An ủi linh hồn chút khói hương
Kẻ chết chưa từng mong chức tước
Người còn tưởng đã trọn thiên lương
Dương gian e mất nền luân lý
Âm phủ chắc còn nếp kỷ cương
Gương chiếu là nhờ qua lớp mạ
Hãy nhìn ảnh thật trước sau gương

Họa bài 7.

Có kẻ đau lòng như cấm cung
Ra đi nửa ngại bước ngàn trùng
Khổ vì lạc lỏng xa xa lắc
Khốn nỗi bơ vơ lạ lạ lùng
Chớm gót những mong ngày hạnh ngộ
Dời chân chừng tưởng buổi tương phùng
Quê nhà như rứa đành xa cách
Họ đến nơi mô khỏi mịt mùng ?

Họa bài 8.

Lương bỗng quan quân ấy mới hề
Đâu bằng Lý Bá2 lúc chăn dê
Trả công chưa đủ phần cơm áo
Bồi dưỡng còn hơn mức rượu chè
Bằng cấp dư công thêm ngán ngẩm
Tài năng thiếu việc quá ê chề
Mặc ai đói khổ, quan đừng khổ
Quyền lợi về ai, nấy hả hê

[2] Lý Bá Hề

Họa bài 9.

Bần cùng thiên hạ đám dân đen
Vì sợ mà nghe chú lính quèn
Chuộc tội say sưa chuyên nịnh hót
Kiếm công tâng bốc được ban khen
Xem thường nhân nghĩa quen thành lạ
Coi trọng tiền tài lạ hóa quen
Nguồn cội chú còn quên tất cả
Cũng từ gốc rạ đất ngâm phèn

Họa bài 10.

Trở lại thiên cung lệnh khởi chầu
Ngọc Hoàng thị sát thêm lòng đau
Lũ quan Lạc Việt nương thân dựa
Bè phái Giao Châu sát cánh nhau
Ai kẻ ngoài vòng chen dưới thấp
Ấy người trong cưộc nhấc trên cao
Chỉ lo giữ ghế, quên dân tộc
Nô lệ ngàn năm chửa thấy nào

Đạt Nhân
Orlando Dec 12. 2005
Nguồn: Phan Đắc Lữ gửi

Đã đóng bình luận.