Trả lại cho em

Posted: 12/10/2011 in Âm Nhạc, Ngô Thụy Miên, Quỳnh Lan, Thơ, Vũ Quỳnh Anh

 
Nhạc: Ngô Thụy Miên
Thơ: Vũ Quỳnh Anh
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Nguồn: Văn Sơn Trường gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.