Thênh thang gót nhẹ đường chiều

Posted: 14/10/2011 in Âm Nhạc, Mỹ Hạnh, Ngọc Huy, Đỗ Thất Kinh

 
Nhạc và lời: Đỗ Thất Kinh
Tiếng hát: Ngọc HuyMỹ Hạnh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.