Nếu tôi hát | Chỉ có bấy nhiêu

Posted: 16/10/2011 in Nghiêu Minh, Thơ

Nghiêu Minh

Nếu tôi hát

nếu các bạn muốn trái đất
không còn bốn mùa tuyệt vời
nếu các bạn muốn tiếng nói
không còn âm hưởng con người
thì các bạn để tôi hát

trời sinh ra mỗi người mỗi việc
nói văn chương là mỗi người mỗi nghiệp
nghiệp dữ cũng như nghiệp lành
có nghiệp ăn đời ở kiếp
cũng có nghiệp như gió thoảng mong manh
thì các bạn đừng bắt tôi hát

tôi chỉ biết làm thơ làm nhạc
không biết nhái giả nhếch nhác
“hobby” cũng có chính danh
cội phúc mỗi loài mỗi khác
nên tôi hét chứ không phải hát!

thời buổi nào cũng giống nhau
nên ghét thương cũng vào chu kỳ lập lại
nên không buồn cũng đừng tội nghiệp
bởi lẻ ai có thể phách nấy
vậy xin các bạn yêu cầu người khác hát!

 

Chỉ có bấy nhiêu


Photo: TanDat

Chỉ có bấy nhiêu nói hoài nói mãi
Nói trong cơn ngái rung rung hụt hơi
Và em đến như con nai dại
Phá nát vườn hoa vỡ hạt tuyệt vời

Chỉ có bấy nhiêu chồng qua chồng lại
Như một điệp khúc vá víu băng keo
Chắc gì ngày mai cuối đường vẫn vậy
Một mình qua cầu hợm chẳng ai theo?

Ngồi uống cà phê xem hình đá banh
Dụi dụi điếu thuốc giấu dưới gầm bàn
Trong khi tai nghe liên khúc máu chảnh
Hình như tuổi em đáo hạn màu xanh?

Thôi thì ngồi nhìn nước dâng nước rút
Lau lách nhện giăng kín cả bụi bờ
Chúc em da đừng nhăn mỡ hút
Trông “ngoại hình, nội thất” vẫn xinh tươi!

Nghiêu Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh minh họa

Đã đóng bình luận.