Xin chào anh buổi sáng

Posted: 19/10/2011 in Âm Nhạc, Lê Quỳnh Mai, Nguyễn Trọng Khôi, Thơ

 
Nhạc: Nguyễn Trọng Khôi
Thơ: Lê Quỳnh Mai
Tiếng hát: Nguyễn Trọng Khôi
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.