Đừng

Posted: 22/10/2011 in Âm Nhạc, Công Thành, Văn Sơn Trường

 
Nhạc và lời: Văn Sơn Trường
Tiếng hát: Công Thành
Slideshow: PHC
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.