Cà phê thiền | Những mặt chữ

Posted: 25/10/2011 in Nghiêu Minh, Thơ
Cà phê thiền

Nhìn từng giọt, từng giọt vô minh
Rơi xuống vực đen chốn luyện hình
Trong khi ngoài phố đầy tâm uẩn
Từng hạt đường là từng hạt bụi chúng sinh

Ta khuấy lên thành ngọn ba đào
Hồn ta ngụp lặn giữa bọt nâu
Từng ngụm nhỏ, từng hơi phiền não
Ta thấy không gian loạn sắc màu

Hôm qua thì cũng giống hôm nay
Cũng nhân gian múa giữa trùng vây
Sắc danh thì lớn hơn tự ngã
Tự ngã thì vay mượn đó đây

Đạo sáng thăng thiên, chiều hiện xuống
Đời sáu khổ cứ bảy nổi ba chìm
Trong duy thức ta là đứa con muộn
Thì làm sao chân lý khởi nhân duyên?

Bạn cũng như ta, thân lưu lạc
Cùng soi số mệnh giữa đời hoang
Có giận lắm cũng lối về ngơ ngác
Thì giận chi cho phí tuổi tan hàng!

Sáng nay chợt ngộ giữa bon chen
Ta bạn kễ nhau chuyện tục thiền
Cười vang trong thọ lạc thọ khổ
Mùi cà phê làm nghiệp vui thêm!

 

Những mặt chữ

Tay trái nắm lấy tay phải
Chân phải lại khều chân trái
Đó là hòa giải

Mắt trái liếc mắt phải
Lỗ tai phải chạy qua lỗ tai trái
Đó là hòa hợp

Đám con nít ở truồng
Đang đấu tố đứa mặc quần
Đứa con nít cởi quần bỏ chạy
Đám con nít ở truồng
Lấy chiếc quần thủng đáy
Chia năm xẻ bảy
Đó là cuộc chiến thắng thần thánh!

Nghiêu Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và hình minh họa

Đã đóng bình luận.