Hương chanh cốm

Posted: 31/10/2011 in Âm Nhạc, Dạ Nhiên, Nguyễn Trọng Khôi, Thơ

 
Thơ: Dạ Nhiên
Nhạc: Nguyễn Trọng Khôi;
Tác giả phối âm và hát
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.