Cà phê đời

Posted: 01/11/2011 in Âm Nhạc, Hư Vô, Phạm Quang Ngọc, Thơ, Đình Nguyên

 
Thơ: Hư Vô
Nhạc: Phạm Quang Ngọc
Tiếng hát: Đình Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.