Lần cuối

Posted: 01/11/2011 in Âu Thị Phục An, Thơ

Âu Thị Phục An

Về bên nhau lần cuối nhé
Ngày thở hết cả tình em
Suối đồi nhìn nhau môi hé
Trao lời loan phụng triền miên

Dưới bầu trời xanh xanh mộng
Nén sầu Oanh Vũ hót vang
Cuối trời mùa Thu nát vụn
Anh làm lòng Thu hoang mang

Sông xưa một ngày xa ngái
Em chưa biết lối đi tìm
Mùa đông treo ngoài hiên vắng
Mình em ngồi đếm ưu phiền

Cứ như ngày mang anh đi
Chỗ ngồi năm xưa còn trống
Rũ buồn con chim sầu bi
Ngóng bên kia bờ ảo vọng

Miệt mài em đi tìm anh
Nối nối nhau ngày tiền kiếp
Khi mà trái mộng còn xanh
Cuối cùng đôi mình chia biệt

Tang tình đàn gãy mùa vui
Khúc ca vài lần cũng thế
Cuối cùng hai nẻo ngược xuôi
Quay lưng, tạ người, lần cuối.

Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.