Tiếc cho một cuộc tình

Posted: 29/11/2011 in Âm Nhạc, Hồng Thủy, Phương Anh, Thơ, Văn Sơn Trường

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Hồng Thủy
Tiếng hát: Phương Anh
PPS: Phạm Huy Chương
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.