Tiếng tơ lòng

Posted: 23/12/2011 in Âm Nhạc, H'Zina Bya, Mai Phạm, Thơ, Trần Thế Phiệt

 
Nhạc: Mai Phạm
Thơ: Trần Thế Phiệt
Tiếng hát: H’ZINA BYA
Hòa âm: Minh Mẫn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.