Những người lính năm xưa

Posted: 30/12/2011 in Âm Nhạc, Hiếu Trang, Nguyễn Thị Thanh Dương, Thơ, Văn Sơn Trường

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Nguyễn Thị Thanh Dương
Tiếng hát: Hiếu Trang
PPS: Phạm Huy Chương
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.