Tình yêu réo gọi

Posted: 07/01/2012 in Âm Nhạc, Dzoãn Minh, La Toàn Vinh, Thơ, Vĩnh Điện

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: La Toàn Vinh
Tiếng hát: Dzoãn Minh
Hòa âm: Trần Lê Quang
Nguồn: La Toàn Vinh gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.