Xuân nơi đâu

Posted: 23/01/2012 in Âm Nhạc, Nguyễn Trọng Khôi

 
Nhạc và lời: Nguyễn Trọng Khôi; Tác giả trình bày
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.