Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Phạm Đỗ Hùng
Tiếng hát: Hoàng Tiếp
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.