Mùa Thu trong mưa

Posted: 06/03/2012 in Âm Nhạc, Lệ Thu, Trường Sa

 
Nhạc và lời: Trường Sa
Tiếng hát: Lệ Thu
Nguồn: Tác giả gửi YouTube

Đã đóng bình luận.