Chiều qua Tuy Hòa

Posted: 20/03/2012 in Âm Nhạc, Elvis Phương, Khánh Ly, Nguyễn Đức Quang

Tưởng niệm cố nhạc sĩ du ca Nguyễn Đức Quang mất ngày 27/3/2011

Nhạc và lời: Nguyễn Đức Quang (1944-2011);
Ca sĩ: Khánh LyElvis Phương
PPS: NNS & TTB
Nguồn: YouTube

Bình luận đã được đóng.