Lục bát tháng giêng | Về nơi cuối phố

Posted: 20/03/2012 in Cao Quảng Văn, Thơ

Cao Quảng Văn

Lục bát tháng giêng

Tình bằng này tháng giêng ngon
Í a nàng gởi tim son cho chàng
Luồn kim xe chỉ mênh mang
Trèo lên quán dốc hẹn nàng với xuân
Nợ duyên ngàn dặm cũng gần
Trúc xinh trúc đứng tần ngần vẫn duyên!

 

Về nơi cuối phố

Về nơi cuối phố thương rừng
Xa xanh lặng lẽ
Lạnh lùng gió sương
Sông dài nhớ rộng trùng dương
Vườn quen nhớ vạn nẻo đường đã qua

Bình minh còn nhớ chiều tà
Ta ngồi thương một mình ta
Với chiều…

Cao Quảng Văn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.