Cung chiều

Posted: 24/03/2012 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Phan Ni Tấn, Thơ, Trịnh Tây Ninh

 
Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: Trịnh Tây Ninh
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Bình luận đã được đóng.