Quỳnh Lan

Posted: 15/04/2012 in Âm Nhạc, Phạm Anh Dũng, Phạm Ngọc, Quỳnh Lan, Thơ

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Phạm Ngọc
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Hòa Âm: Quang Đạt
PPS: Vinh Nguyễn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.