Vietnam’s boat people – Niệm khúc

Posted: 01/05/2012 in Âm Nhạc, Hương Giang, Quách Vĩnh Thiện, Thèrèse Nguyễn, Thơ

 
Thơ: Thèrèse Nguyễn
Nhạc: Quách Vĩnh Thiện
Tiếng hát: Hương Giang
Nguồn: Phan Trọng Trí gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.