Qua nhà xưa

Posted: 18/05/2012 in Âm Nhạc, Nguyễn Đức Sơn, Thơ, Trang Nhung, Trần Quang Lộc

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Nguyễn Đức Sơn; Tiếng hát: Trang Nhung


Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.