Chăn vịt ở phương Nam

Posted: 01/07/2012 in Âm Nhạc, Châu Đình An, Khánh Ly, Mường Mán, Thơ

 
Nhạc: Châu Đình An
Thơ: Mường Mán
Tiếng hát: Khánh LyChâu Đình An
Thực hiện PPS: Nguyễn Nam Sơn
Nguồn: YouTube

Đã đóng bình luận.