Quê hương thu nhỏ

Posted: 11/07/2012 in Âm Nhạc, Khánh Ly, Nguyễn Đình Toàn

 
Nhạc và lời: Nguyễn Đình Toàn
Ca sĩ: Khánh Ly
Nguồn: YouTube (uploaded by VongNgayXanh)

Đã đóng bình luận.