Người đàn bà khóc

Posted: 24/08/2012 in Âm Nhạc, Hương Giang, Phạm Thị Cúc Vàng, Thy Linh, Thơ

 
Nhạc: Thy Linh
Thơ: Phạm Thị Cúc Vàng
Tiếng hát: Hương Giang
Nguồn: Văn Công Mỹ giới thiệu và chuyển YouTube link

Đã đóng bình luận.