Em theo đoàn lưu dân

Posted: 22/10/2012 in Âm Nhạc, Hoài Nam, Hương Lan, Phạm Hòa Việt, Thơ, Trần Quang Lộc

Trần Quang Lộc

Sáng tác: Trần Quang Lộc; Thơ: Phạm Hòa Việt; Tiếng hát: Hương Lan & Hoài Nam
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.