Hoa đẹp

Posted: 08/11/2012 in Hà Thúc Sinh, Thơ

Hà Thúc Sinh


Thiếu nữ áo trắng quàng khăn xanh – Thái Tuấn

Em đẹp em chẳng biết
Chỉ có chiếc gương nhìn
Chiếc ghế em sung sướng
Áo quần em rõ hên.

Áo quần em chẳng biết
Ðang chứa cơn mộng đẹp
Chiếc ghế em chẳng biết
Ðang hứng một toà sen.

Ta muốn là hạnh phúc
Len lỏi vào thân em
Một chiếc bình nho nhỏ
Ðựng thế giới võ biền
Chứa một trời thi phú.

Ta tái sinh lúc gặp
Chết nhiều lần lúc xa
Hoa đẹp hoa chẳng biết
Có một tấm lòng ta.

12-80

Hà Thúc Sinh
Trích “Tình Sinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.