Thật hay mơ

Posted: 12/11/2012 in Âm Nhạc, Bảo Yến, Phạm Anh Dũng

 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát: Bảo Yến
Hòa Âm: Quốc Dũng
Đạo diễn video: Quý Tiết
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.