Và mùa mưa vẫn rơi

Posted: 15/11/2012 in Âm Nhạc, Trần Quang Lộc

Trần Quang Lộc

Sáng tác và trình bày: Trần Quang Lộc
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.