Lá rơi cuối chiều

Posted: 18/11/2012 in Âm Nhạc, Mỹ Lệ, Trần Quang Lộc

Trần Quang Lộc

Nhạc và lời: Trần Quang Lộc; Tiếng hát: Mỹ Lệ
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.