Mùa Đông ở đây

Posted: 16/12/2012 in Nguyễn Đông Giang, Thơ

Nguyễn Đông Giang

walking_in_snow_1

Mùa đông ở đây, ngập lội con đường
Lá nằm chết, và cây cành co cụm
Em đi trên đường, tìm ai ướt cóng ?
Anh đứng nhìn theo, em lạnh mà thương

Chẳng trách mùa đông, vô tội vạ, thường
Tự nhiên như không, đem mưa về lạnh
Mưa cả bầu trời, biết đâu mà tránh
Em chẳng tránh anh, nhưng có gặp đâu !

Mùa đông ở đây, nước chảy qua cầu
Con nước ấy, không bao giờ trở lại
Như anh đây, có ai ngờ đi mãi
Tội em chờ, mãi miết những mùa đông

Và tại sao, em chẳng chịu lấy chồng
Để đông về, nghe bốn bề hiu hắt
Đời vốn vô thường, em đừng cầm chắc
Anh có về đâu, em đợi làm chi !

Mưa gọi ai không, mà mưa thầm thì
Tiếng mưa đó, anh từng buồn vô hạn
Đêm nằm ngủ, anh gác tay lên trán
Mưa như thế nầy, buồn lắm hả em !

Nguyễn Đông Giang
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.