Cho thời gian mãi mãi

Posted: 29/12/2012 in Âm Nhạc, Trần Quang Lộc

Trần Quang Lộc

thieu_nu_cam_hoa

Sáng tác và trình bày: Trần Quang Lộc
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.