Tiếng suối

Posted: 02/01/2013 in Âm Nhạc, Bắc Phong, Thơ, Trần Quang Lộc

Trần Quang Lộc

ni_co_tram_tu

Thơ: Bắc Phong; Phổ nhạc và hát: Trần Quang Lộc
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.